Skip to main content

Vibriononositelstvo

parazitizmu V. cholerae u ľudí, nesprevádza klinicky významnými príznaky ochorenia.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.