Skip to main content

Ventrikulotsisternostomiya

(ventriculocisternostomia;. ventrikulo- (Ventrikul-) + subarachnoidálne nádrž (nádrže subarachnoidálne) + Gr stómie clony) chirurgia vytvorenie komunikácie medzi dutinou alebo III postranné komory a subarachnoidálneho nádrže na liečbu hydrocefalus. Ventrikulotsisternostomiya podľa Dandy - viď dandy ventrikulotsisternostomiya .. Ventrikulotsisternostomiya nadhiazmalnaya (v suprachiasmatica; .. Anat skríženie zrakového skríženie zrakového) - B. vykonáva dierovaním svorkovnice v záujme čo najväčšieho využitie do mozgovomiechového moku z mozgovej komory III. Ventrikulotsisternostomiya anterolaterálnej (v anterolateralis.) - VA pre odstránenie mozgovomiechového moku od predného rohu bočných komôr v mozgu veľkej nádrži bočných otvorov.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.