Skip to main content

Tulyaremid

(tularemidum ; tularémia + Gk -eidēs podobne) spoločný názov vyrážka prvky (spoty, papuly, pustuly, atď) pozorované v priebehu alebo po podaní vakcíny tularémie tularémie ...

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.