Skip to main content

QUALITY MUG

Krúžky kvality - organizačná forma stimulovať tvorivú činnosť zamestnancov na základe osobných záujmov členov kvality kruhov k zlepšeniu pracovných výsledkov. V Japonsku sa v 60. rokoch začali vytvárať kruhy kvality. ako jedna zo zložiek nového systému organizácie a riadenia výroby (tzv. celkové riadenie).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.