Skip to main content

Kvalimetrie

kvalimetrie (z latinského qualis. - Čo v kvalite a ... metry) je odbor vedy, ktorý skúma a implementuje metódy kvantitatívneho hodnotenia kvality produktov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.