Skip to main content

Melancholický

melancholik (z gréckeho Melaina Chol. - Black žlče) -1), ľudia so sklonom k ​​depresiám, nálada, smútok, depresie , 2) Vzostup k Hippokrate, označenie jednej zo štyroch temperamentov, charakterizované zvýšenou schopnosťou zobrazenia a relatívne bezvýznamným vonkajším prejavom pocitov.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.