Skip to main content

Guaffona - Roux metóda

(R Goiffon, sovr francúzskej farmakológ, ... Roux) 1) Metóda kvantitatívne stanovenie organických kyselín vo výkaloch titráciou kyselinou chlorovodíkovou z rozpustných solí, vytvorených pridaním do filtrát výkalov kalcit hydrát; 2) metóda kvantitatívneho stanovenia amoniaku vo výkaloch alkalickou titráciou radikálov kyselín uvoľnených, keď sa do filtrátu pridá formalínové výkaly.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.