Skip to main content

Sekrečné kanáliky

všeobecný názov renálnych tubuloch pronefros, primárne a sekundárne púčiky, čo je tvorba moču.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.