Skip to main content

Eßbach albumimeter

(hist;. G. N. Esbach, 1843-1890, francúzsky lekár ,. syn albumimeter) je zariadenie v sklenenej trubici, triedené konkrétne ustanovuje kvantitatívne stanovenie proteínov v múru hrúbkou vrstvy koagulovaného proteínu 24 hodín po zmiešaní vzorky moču s vodným roztokom kyselina pikrová (1%) a kyselina citrónová (2%).

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.