Skip to main content

Erythrograms

Aj erythrograms (erytroenantiomérov [cytes] (erytrocyty) + Gr. záznam gramma) je výsledkom distribúcie erytrocytov v každom atribúte (napr. priemer, obsah hemoglobínu, odpor membrány pôsobenie kyslého alebo hypotonického roztoku), vyjadrené v percentách a (alebo) graficky, pozri Kro Bb. II erythrograms (. Erytroenantiomérov + záznam Gk gramma) krivka, znázorňujúca závislosť intenzity hemolýzy spôsobenej pôsobením niektorých látok (obvykle kyselina chlorovodíková) na dobu trvania jeho účinkov; charakterizuje vekové zloženie erytrocytov.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.