Skip to main content

Eritrodiapedez

(erythrodiapedesis; erythro- + diapedézu syn eritropedez.) posilnenie erytrocytov z krvného riečiska cez stenu kapiláry; je charakteristická pre hemoragické syndrómy, vrátane radu infekčných ochorení a intoxikácií.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.