Skip to main content

Erythrocytózy

(erythrocytózy ;. + V erytrocytoch -OZ syn polycythemia) zvýšený obsah erytrocytov na jednotku objemu periférnej krvi. Absolútna erytrocytóza (E. absoluta, syn, E. true) - E., kde objem cirkulujúcej plazmy nie je znížený. Pravá erytrocytóza (napr. Vera) - pozri absolútnu erytrocytózu. erythrocytózy vyrovnávacej (e compensatoria.) - kompletné E. vznikajúce pri hypoxii, ako je pobyt na výšku, s niektorými respiračnými chorobami. erytrocytóza falošná (napr. Spúria) - pozri príbuznú erytrocytózu. erythrocytózy relatívnej (e relativa; syn E. falošné ..) - E. pozorovalo v dôsledku poklesu cirkulujúcich plazmy, a tým zvýšenie počtu červených krviniek.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.