Skip to main content

Eritroblastomatoz

[erythroblastomatosis.; Erytroblastóm (bázický erytroblastomat-) + -os (-os)] - pozri erytromyelózu.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.