Skip to main content

Erotizmus

(erotismus;. Gréckej Eros, erōtos láska, túžba , vášňou, syn afrodizia) všeobecný názov rôznych prejavov sexuálnej túžby.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.