Skip to main content

Erlanger vzorec

(J. Erlanger, 1874 -1965, americký fyziológ) vzor, ​​podľa ktorého sa rýchlosť budiaceho pulzu nervového vlákna je priamo úmerná druhej mocnine priemeru axiálneho valca.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.