Skip to main content

Erlanger - Blackman jav

(. J Erlanger, 1874-1965, americký fyziológ; Blackman) EKG jav niekedy pozorovaná kompletná aV bloku a spočívajúce vo skrátenie intervalu P - R , v prípade, že sa nachádza v rozmedzí od QRS . 1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.