Skip to main content

Erlacher sval neuroticismu

(PJ Erlacher, str. 1886, rakúska ortopedické) transplantácia svalového chlopňou na nohe zdravého svalu paralyzovaný priliehajúce k obnoveniu funkcie druhej v dôsledku tvorby nervového anastomózy. 1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.