Skip to main content

Ergometer

(Ergo- + grécke metreo na meranie, určenie) nástroj na meranie alebo dávkovanie mechanickej práce človeka pri vykonávaní určitých pohybov s bremenom; sa používa vo fyziológii práce a športovej medicíny. Požičovňa bicyklov ergometer - pozri Veloergometer. gravitačný ergometer je E. , pomocou ktorého sa meria alebo dávkuje práca vykonaná na prekonanie závažnosti zdvihnutého nákladu. ergometer je inerciálny - E. , pomocou ktorých sa meria alebo dávkuje práca vynaložená na otáčanie telesa určitej hmotnosti.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.