Skip to main content

Abnormálne dráždivosť

(erethismus;. Grécky eretiusmos podráždenie, nepokoj) zvýšená podráždenosť pacienta. abnormálne dráždivosť mercurial (e Mercurialis; .. latinsky Mercurius ortuti) - pozri abnormálne dráždivosť ortuť .. abnormálne dráždivosť ortuť (e Mercurialis, syn E. nestála ..) - E. s otravy ortuťou, v kombinácii s plachosť, ovplyvniteľnosť, insomnia alebo nočné mory, často sprevádzaný tras prstov a očných viečok.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.