Skip to main content

Rastra

Raster (topografické) - sada dvoch rodín navzájom kolmých priamok vedenú paralelne s osami pravouhlých súradníc (v 1 alebo 2 km v mierke mapy) a tvoriaci pravouhlú mriežku.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.