Skip to main content

Biogeochemická provincia

územie charakterizované zvýšeným alebo zníženým obsahom jedného alebo viacerých chemických prvkov v pôde alebo vode a tiež v organizmoch zvierat a rastlín žijúcich na tomto území; v rámci hraníc BP môže mať osoba určité endemické ochorenia priamo spojené s nedostatočnosťou alebo nadbytočnosťou týchto prvkov, ako aj infekčné choroby spôsobené zvláštnosťami vzniku biogeocenóz.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.