Skip to main content

Anjou

Kráľovská dynastia, pobočka Capetianov, ktorá vládla v rokoch 1266-1282. na Sicílii v rokoch 1266-1435. v Neapole.

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.