Skip to main content

Andronic iV PALEOLOGOS

Byzantský cisár, ktorý vládol v rokoch 1376-1379. Syn Jána v. Rod. 11 apr. 1348, myseľ. 1385 Až do roku 1371 bol Andronik považovaný za dediča trónu. Keď však odmietol pomôcť otcovi z väzenia s Benátčanmi, John ho zbavil svojich práv na trón a odovzdal ich svojmu najmladšiemu synovi, Manuelovi. V roku 1373 sa Andronicus pokúsil vzbúriť povstanie proti svojmu otcovi. Preto bol zaslepený jedným okom a uväznený vo veži Anem. Čoskoro utiekol z väzenia, utiekol sa do Galaty, a v roku 1376 s pomocou Turkov, vzal Konštantínopolu a zvrhol svojho otca z trónu. V roku 1379 odvolal Ján z väzenia svojho syna z hlavného mesta. O dva roky neskôr sultán požadoval, aby John opäť oznámil Andronicovi jeho dediča, ale zatiaľ mu dal severné mestá Marmarského mora, Rodosto a Selibria. V roku 1385 sa Andronicus tretíkrát vzbúril proti svojmu otcovi, bol porazený a čoskoro zomrel (Dashkov: "Andronicus IV").

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.