Skip to main content

AMORIYSKAYA Dynasty

byzantskej dynastie, ktorý vládol v rokoch 820-867.

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.