Skip to main content

Aminta II

King of Macedon v 393-392 roky. BC Filipov syn, vnuk Alexandra i. Aminta zachytila ​​výkon po AEROP II. Čoskoro však zabitý elimeysky Prince Durden a dopravuje trón syn Aerop Pausanius (Droĭzen: 1; 1, 2).

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.