Skip to main content

Všetci monarchovia sveta

AMADEUS

King of Spain z domu Savoye, ktorý vládol v 1870-1873. Syn Victora Victora Emmanuela a Rakúska Adelaide. J .: Maria Victoria vzdialenosť Pozzo della Cisteria (nar. 1847, zomrel 1878). Rod. 30. mája 1845, myseľ. 1890 Amadeus bol zvolený za kráľa španielskej Cortes po vyhnaní Isabely II. Súhlasil s prijatím navrhovanej koruny, nie bez váhania, uvedomujúc si, že toto bremeno nemusí byť v jeho moci.