Skip to main content

Alcetas aj kráľ molossi

King of rodu molosy Pirridov, ktorý vládol v Epiru na 361 BC Syn Tarippy (Plutarch: "Pyrrhus", i).

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.