Skip to main content

ALFONS iI tučný, portugalský kráľ

King of Portugal burgundskej dynastie, ktorý vládol v roku 1211 -1223 rokov. Syn Sancho i a Duca z Barcelony. J .: od roku 1206, Urraca, dcéra Alfonza VIII., Kráľa Kastílie (zomrela roku 1220). Rod. 1185, myseľ. 1223. Začiatok Alphonse začal hádkou so svojimi sestrami. Sancho som im zanechal rozsiahle majetky, ale kráľ im nechcel dať toľko. Iba v roku 1216 sa s mediáciou pápeža Innocenta III. Obliekol s nimi, čím im dáva časť odkazov. S podporou holandských križiakov získal v roku 1217 veľké víťazstvo nad moslimami pod Alkaser do Sol. Mestá obyvatelia súhlasili s odovzdaním, ale kráľ nariadil, aby všetci muži, ktorí mohli nosiť zbrane, boli zabití v tomto veľkom meste a zvyšok obyvateľstva vyhostilo. V konfliktoch s pápežom sa Alphonse udržal pevne ako jeho otec. Preto bol exkomunikovaný a celé zadržanie bolo uložené na celé kráľovstvo. Alphonse zaviedla dobré zákony na ochranu slobodných občanov, starali sa o spravodlivosť súdu a bezpečnosť života. On zomrel a nezmieril sa s pápežom.

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.