Skip to main content

ALFONS aj neapolského kráľa

Neapolský kráľ. Pozri ALFONS v, kráľ Aragon.

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.