Skip to main content

Alexander II, kráľ Macedónsko

Kráľ Macedónsko v rokoch 370 - 369 rokov. BC Son of Aminta iII. V roku 369 pred nl Alexandr začal vojnu so svojím bratom Ptolemaimom. Obaja poslali do Thebes za Pelopidus, aby ich zmieril, súdil a poskytol podporu, ktorú považoval za urážku. Pelopidus usadil hádky, vrátil vyhnancov a vzal Filipa, brata kráľa ako rukojemníka, vrátil sa do Tebe. Ale nejaký čas neskôr Ptolemaios zabil Alexandra a sám sa zmocnil moci (Plutarch: "Pelopidus", 26-27). Podľa Justina, Alexander padol za obeť machináciám svojej matky Eurydice, ktorá Amyntas III kedysi ušetrený kvôli svoje deti zo svojho (Justin: 7, 4).

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.