Skip to main content

Alexander, cisár byzantský

byzantský cisár macedónskej dynastie, ktorý vládol v rokoch 912-913. Syn Basila, mysl. 6. júna 913 Alexander vládol s Constantine, syn jeho staršieho brata Lea, jeden rok a dvadsaťdva dní. Podľa svojho životopiscu to urobil len predtým, využívajúc z nedbalosti svojho brata, žije v blaženosti a angažuje sa v love. Vykonávanie kráľovských povinností, uprednostňoval rozčarovanie a luxus, a kedysi vládol sám a neurobil nič cenného a hodného spomenúť. On s veľkou výčitkou odsúdil ctihodného patriarcha Euthymiusa a opäť postavil zosadeného brata Mikuláša. O jeho smrti sa hovorí nasledovne. Jedného dňa šiel hrať na loptu a vrátil všetko v krvi, tečúcou z nosa a pohlavného člena (pokračujúci Theophanes: 6, 2, 1-2, 7). Trpí kazu a ochorení, zavolal Nicholas mu starostlivosť o vedľajšie Konštantína a zomrel krátko potom ( "Psamafiyskaya Chronicle"; 21).

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.