Skip to main content

AGIS aj

Legendárny kráľ rodiny Agid, ktorý vládol v Lakónii v XXI. Storočí. BC Son of Evrisfen. Agis pripravil rovnosť žobratov a nariadil im, aby zaplatili hold Sparte. Takže všetky ostatné kmene poslúchali Sparťanom, s výnimkou Elínov, ktorí vlastnili Gelos. Elena bola po povstaní utlmená. Vzali mesto násilím počas vojny, a odsúdil obyvateľov k otroctva, s určitými výhradami, že majiteľ otrok nie je povolené buď nechať ho ísť zadarmo, alebo predávať do zahraničia. Táto vojna bola nazvaná vojna proti helotom. Dá sa povedať, že Agis a jeho asistenti boli tí, ktorí predstavili inštitút helotov. Lacedaemonians verili helots niečo podobné štátnych zamestnancov a priradiť im určité miesto pobytu a špeciálne práce (Strabo: 8, 5, 4).

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.