Skip to main content

ÁGESILI i

Legendárny kráľ lakonie (IX storočie pred nl) z rodu Aghid. Podľa Agesily boli prijaté zákony Lycurgus (Pausanius: 3, 2).

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.