Skip to main content

AGASIKL

legendou Spartan kráľ rodu Evripontidov koncovej VII - VI na začiatku. pred R.X (Pausanius: 3; 7; 5-7).

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.