Skip to main content

AEROP i

Legendárny kráľ, ktorý vládol v Macedónii v 7. stor. BC Syn Filipa (Herodotus: 8; 137-139).

Všetci monarchovia sveta. - Akademik. 2009.