Skip to main content

Elementárna vírusovej telo

zastarané. názov viriónov veľkých vírusov, ktoré boli odhalené po špeciálnom zafarbení so svetelnou mikroskopiou.

1. Malá lekárska encyklopédia. - M .: Zdravotná encyklopédia. 1991-1996. 2. Prvá pomoc. - M .: Veľká ruská encyklopédia. 1994 3. Encyklopedický slovník medicínskych termínov. - M .: Sovietská encyklopédia. - 1982-1984 gg.